Badanie z udziałem UDT

Dla naszych stałych klientów badanie z udziałem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) wykonujemy w cenie serwisu.

Przeprowadzamy badania z udziałem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) po wymianie elementów konstrukcji nośnej.

Dodatkowo wykonujemy badania z obciążeniem.