Oferta

Oferta

Konserwacja

Konserwacja urządzeń transportu bliskiego przeprowadzana będzie zgodnie z dokumentacją techniczno – rozruchową producenta tych urządzeń, zgodnie z przepisami UDT, normami PN/ENN 81-1 i PN/EN 82-2, w zakresie gwarantującym ich niezawodność a szczególnie bezpieczne funkcjonowanie,

Zobacz więcej »

Modernizacja

Modernizacje urządzeń transportu bliskiego przeprowadzamy zgodnie z wymaganymi normami – wydane przez Komisję Europejską „Zalecenia 95/216/WE”. Na życzenie klienta wykonujemy modernizacje wind, schodów, chodników ruchomych

Zobacz więcej »

Remonty i naprawy

Wykonujemy kompleksowe remonty urządzeń transportu bliskiego m.in. remonty wciągarek reduktorowych i bezreduktorowych, wymiany lin nośnych, wymiany kół ciernych oraz zdawczych, wymiana łożysk.

Zobacz więcej »

Montaż oraz demontaż

Zajmujemy się montażem oraz demontażem urządzeń transportu bliskiego: dźwigi osobowo – towarowe, dźwigniki, schody, chodniki ruchome oraz urządzenia dla niepełnosprawnych. Pomagamy przy doborze nowych urządzeń.

Zobacz więcej »

Badanie z udziałem UDT

Dla naszych stałych klientów badanie z udziałem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) wykonujemy w cenie serwisu. Przeprowadzamy badania z udziałem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) po wymianie elementów konstrukcji nośnej.

Zobacz więcej »