Referencje

Referencje

Naszymi referencjami jest doświadczenie.
Każdy z naszych pracowników posiada uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego uprawniające do konserwacji urządzeń transportu bliskiego, w kategorii:

    • DOT – dźwigi osobowe i towarowe,
    • POT – przenośniki osobowe i towarowe,
    • DZ – dźwigniki,
    • DN – urządzenia dla osób niepełnosprawnych.

 

Nasi specjaliści posiadają uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP.

Jesteśmy w branży od 30 lat.

Zdjęcia z wybranych realizacji